ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:439

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:313

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:527

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:466

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:466

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:521

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
       
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • จดหมายข่าว
 
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
แก่งใหญ่

แก่งใหญ่

วัดป่านาหว้า

วัดป่านาหว้า

โบสถ์โบราณ บ้านหินลาดและบ้านบัวแดง

โบสถ์โบราณ บ้านหินลาดและบ้านบัวแดง

แก่งบูรพา

แก่งบูรพา

พระอุบัชฌายะแดง วุฒิธมฺโม วัดสว่างวงศ์

พระอุบัชฌายะแดง วุฒิธมฺโม วัดสว่างวงศ์

กลุ่มอาชีพจักสานบ้านโนนนเจริญ

กลุ่มอาชีพจักสานบ้านโนนนเจริญ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

ผ้าทอกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านดอนงัว

ผ้าทอกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านดอนงัว

สินค้าที่ระลึกจากไม้ไผ่

สินค้าที่ระลึกจากไม้ไผ่

รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปี 59

รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปี 59

ประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองบัวฮี

ประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองบัวฮี