ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:422

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:301

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:510

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:452

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:450

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:502

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ.2561 - 2563 ) [ 04/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์แผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 [ 10/01/61 ]
ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 29/09/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 10/09/61 ]
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22/06/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนแดง - คลองชลประทานสายใหญ่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวฮี [ 20/07/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.3213 สายบ้านม่วงฮี-โพนงาม ช่วงคลองชลประทาน บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวฮี [ 15/03/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงฮี -โนนขาม ช่วงบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี [ 25/05/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงฮี -โนนขาม ช่วงบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี [ 22/05/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.3213 สายบ้านม่วงฮี -โพนงาม ช่วงคลองชลประทาน บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 [ 10/03/60 ]
ประชาสัมพันธ์ รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22/02/59 ]
ประชาสัมพันธ์ รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28/10/59 ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 09/11/60 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 09/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 [ 06/11/60 ]
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 [ 29/12/59 ]
การจัดองค์ความรู้ ประจำปี 2560 [ 26/12/59 ]
การดำเนินการตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2560 [ 09/12/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 07/08/60 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14/07/60 ]
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 22/10/58 ]
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 11/11/56 ]
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2558 - 2560 ) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 29/04/59 ]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 29/09/60 ]
โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 01/01/59 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรม ประจำปี 2559 [ 01/01/59 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดองค์ความรู้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปี 2559 [ 01/01/59 ]
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 04/11/59 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตำบลหนองบัวฮี [ 06/06/59 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 18/05/59 ]
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 17/10/57 ]
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 03/10/57 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ [ 03/01/58 ]
การดำเนินการตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2559 [ 03/10/58 ]
การประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16/10/58 ]
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงานและขั้นตนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 15/10/57 ]
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานความคืบหน้าในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2558 [ 13/10/58 ]
โครงการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ [ 01/10/57 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28/10/58 ]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 23/09/58 ]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง สถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 23/09/58 ]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม [ 23/09/58 ]
ข้อบังคับ อบต. ว่าด้วยการส่งเคราะห์เบี้ยยังชืพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 23/09/58 ]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน [ 23/09/58 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) [ 17/09/58 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17/09/58 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 10/09/58 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร [ 25/08/58 ]
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 20/07/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 27/07/58 ]
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 20/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 18/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 18/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 18/07/58 ]
แนะนำการชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]
แบบฟอร์มเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]
แบบฟอร์มใบขออนุญาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]
แบบฟอร์มคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]
แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/07/58 ]