ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:423

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:301

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:511

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:452

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:451

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:502

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนแดง-คลองชลประทานสายใหญ่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 15 [ 30/06/60 ]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.2313 สายม่วงฮี - โพนงาน (ช่วงคลองชลประทาน หมู่ 6 บ้านดูกอึ่ง) [ 20/02/60 ]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนงัว หมู่ 8 ตำบลหนองบัวฮี [ 29/11/59 ]
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนงัว หมู่ 8 ตำบลหนองบัวฮี [ 14/11/59 ]
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายม่วงฮี - โพนงาม ช่วงบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 14/09/59 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 [ 26/07/59 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี [ 06/07/59 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากกโมง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2,3 ตำบลหนองบัวฮี [ 06/07/59 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E001/ 2559 [ 02/12/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 - บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 [ 23/11/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ภายในตำบลหนองบัวฮี จำนวน 2 โครงการ [ 14/09/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหนองบัวฮี จำนวน 4 โครงการ [ 14/09/58 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลหนองบัวฮี จำนวน 3 โครงการ [ 08/09/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 20/08/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 23/06/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวฮี [ 23/06/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกสายบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 บ้านดอนงัว หมู่ที่ 8ตำบลหนองบัวฮี [ 23/06/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี) [ 11/05/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู [ 11/05/58 ]