ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:422

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:301

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:510

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:452

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:450

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:502

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี บริหารงานโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี  จัดโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

     การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี บริหารงานโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี  จัดโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี บริหารงานโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี  จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) ระหว่างวันที่ 20-24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง เตรียมงานถวายดอกไม้จันทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง เตรียมงานถวายดอกไม้จันทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร"

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ลานเอกนกประสงค อบต.หนองบัวฮี เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้คืนสู่สังคมไทย โดยมี นายผดุง คำมา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และข้าราชการพนักงานจ้างคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมประกาศเจตนา

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 8